Image

Cần xác định rõ vai trò và trách nhiệm của cán bộ công đoàn

Ngày 27/5/2017, Trường Cao đẳng nghề Long biên đã tổ chức Đại hội Công đoàn để tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân nhiệm kỳ 2012 - 2017, xây dựng phương hướng - nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tại Đại hội, đoàn viên công đoàn đã chia sẻ, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả của công tác công đoàn nhiệm kỳ mới.

Đoàn viên Nguyễn Xuân Tuyển, Tổ trưởng Tổ tuyển sinh chia sẻ: "Nhiều hoạt động chưa được quan tâm đúng mức, cho nên ít mang màu sắc riêng của Công đoàn".

Đoàn viên Phạm Thị Thu Hằng, Phó trưởng Phòng Đào tạo và Quản lý Học sinh Sinh viên tâm sự: "Hàng năm nhà trường tổ chức cho chúng tôi đi thăm quan, nghỉ mát, giúp giải tỏa được áp lực công việc. Tuy nhiên, các hoạt động để gắn kết thì còn rất thiếu".

Ông Nguyễn Việt Hà - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Long Biên phát biểu: "Tôi đề nghị xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ công đoàn để thực hiện tốt các chức năng của Công đoàn. Về việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, hiểu và tuyên truyền cho người lao động thì nhiều lúc chúng ta còn chưa hiểu rõ quy trình của việc tuyên truyền. Nếu chưa nắm rõ được thì cần phải học, cần phải hỏi...".

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, của Công đoàn Tổng công ty May 10, Ban chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng nghề Long Biên nhiệm kỳ 2017 - 2022 nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra.

Ngày 2/6/2017

Ban TT - TCT

Chuyên ngành đào tạo