Image

Bài học từ việc giữ lời hứa.

Tại Hội thảo công tác kỹ thuật Tổng công ty May 10, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền đã chia sẻ rất nhiều bài học kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống. Những câu chuyện giản dị được Tổng giám đốc phân tích, đúc kết với mong muốn truyền tải thông điệp tốt đẹp tới người lao động May 10.

Từ câu chuyện được hứa tặng chiếc đồng hồ nếu đạt học sinh giỏi 6 năm liền, Tổng giám đốc mong muốn truyền tải thông điệp về giá trị của lời hứa, tại sao phải giữ đúng lời hứa, lời hứa luôn phải cao hơn năng lực để tiến lên phía trước. Mỗi người nên tự đặt ra câu hỏi: Mình sẽ giúp được bao nhiêu người trong gia đình, giúp được bao nhiêu người trong xã hội? Đấy là thước đo giá trị của chúng ta.

Ngày 22/3/2017

Ban TT - TCT

Chuyên ngành đào tạo