Image

18 tuổi với 2 tấm bằng: THPT và Trung cấp

Chuyên ngành đào tạo