Image

LỢI THẾ CỦA MÔ HÌNH TRƯỜNG BÊN CẠNH DOANH NGHIỆP

+ Được thừa hưởng giá trị văn hóa của doanh nghiệp: Tính nghiêm túc, kỷ luật và trách nhiệm.
+ Giảng dạy trên công nghệ, máy móc, thiết bị hiện đại của Tổng công ty May 10 và cũng là hiện đại nhất trong ngành may mặc thế giới.
+ Chương trình đào tạo kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành nghề
+ Đội ngũ giáo viên là cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm tực tế tại Tổng Công ty May 10

Image

DANH HIỆU CAO QUÝ

Image

Thư viện ảnh

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Chuyên ngành đào tạo